Velbloud
www.
Petr Šuráň
.cz

styl: baroko


Amen
Autor: G.Ph. Telemann, Martin Matůšú, Petr Šuráň
Až jednou se rozloučím (Wenn ich einmal soll scheiden), Pašije - jen komorní orchestr
Autor: Johann Sebastian Bach, Marie Mikuličáková, Petr Šuráň
Buď vůle Tvá (Was mein Gott will), Pašije - jen komorní orchestr
Autor: Johann Sebastian Bach, Marie Mikuličáková, Petr Šuráň
Čas bychom se radovali 1
Autor: Jiří Churáček, Petr Šuráň, V. K. H. Rovenský
Ehre sei Gott (Sláva, budiž Bohu vzdána)
Autor: G.Ph. Telemann
In Dulci Jubilo , https://www.youtube.com/watch?v=2gK3yH1mGcE
Autor: Gesius, Johann Sebastian Bach, Petr Šuráň
Já pykat mám (Ich bin), Pašije - jen komorní orchestr
Autor: Johann Sebastian Bach, Marie Mikuličáková, Petr Šuráň
Milovaný Ježíši (Herzliebster Jesu), Pašije - jen komorní orchestr
Autor: Johann Sebastian Bach, Marie Mikuličáková, Petr Šuráň
Nun komm (Spasitel dnes), Velmi slavnostní ale pomalá skladba
Autor: G.Ph. Telemann
Štěstí mé je býti s Pánem (Wohl mir)
Autor: Johann Sebastian Bach
Tělo plné bolesti (O Haupt), Pašije - jen komorní orchestr
Autor: Johann Sebastian Bach, Marie Mikuličáková, Petr Šuráň
V půlnoční hodinu
Autor: Petr Šuráň, Stanislav Holba
Vesel se, nebes Královno
Autor: Adam Michna, Petr Šuráň, Stanislav Holba
Zase jiná píseň o Vzkříšení Páně
Autor: Adam Michna
Zpívejte Pánu (Psalm 29)
Autor: Heinrich Schütz, Marie Mikuličáková
Zůstávám (Ich will hier), Pašije - jen komorní orchestr
Autor: Johann Sebastian Bach, Marie Mikuličáková, Petr Šuráň