Velbloud
www.
Petr Šuráň
.cz

Liturgická příležitost: přijímání­


Andělé nám (Les anges)
Autor: Anonym
Ave Verum , Odkaz na YouTube
Autor: W. A. Mozart
Buď od nás pozdraven (O dobrém pastýři)
Autor: Petr Chaloupský
Hospodin je můj pastýř (Psalm 23), https://www.youtube.com/watch?v=4ZZpqsbniH4
Autor: BobbyMc Ferrin, Petr Šuráň
Chvalte Hospodina (Žalm 150), https://www.youtube.com/watch?v=zGcERQLtEd0
Autor: Luděk Šulík, P.J. Olejník, Petr Šuráň
In Dulci Jubilo , https://www.youtube.com/watch?v=2gK3yH1mGcE
Autor: Gesius, Johann Sebastian Bach, Petr Šuráň
Misericordes sicut Pater , Hymnus pro svatý rok milosrdenství
Autor: Josef Hrdlička, Paul Inwood, Pavel Karban, Petr Šuráň
Náš velikonoční beránek
Autor: P.J. Olejník, Petr Šuráň, Stanislav Holba
Otče náš , from Cantica Comeniana
Autor: Petr Eben, Petr Šuráň
Píseň sv. Františka 1 (Učiň mě Pane nástrojem 1)
Autor: Josef Hrdlička, Petr Eben, Petr Šuráň
Píseň sv. Františka 2 (Učiň mě Pane nástrojem 2)
Autor: Petr Eben, Petr Šuráň
Pojďme všichni k jesličkám
Autor: Anonym
Svou pšenicí mne nasytíš
Autor: E. Kreutz, Martin Gřiva
Syrský hymnus (Nebeský chléb dal nám Pán), https://www.youtube.com/watch?v=PL1TTWlZjG4&index=3&list=PLJIMJPJ_LcwPAx9PjY4wkx3Dl1z-oi3lO
Autor: Jacek Gałuszka, Petr Šuráň
Štěstí mé je býti s Pánem (Wohl mir)
Autor: Johann Sebastian Bach
The Angel Gabriel , https://www.youtube.com/watch?v=L-Rv-J46gvM
Autor: Edgar Pettman, Petr Šuráň
Veni, veni Emmanuel , https://www.youtube.com/watch?v=wE6BzoMt0Ro
Autor: Petr Šuráň, Philip Lawson
Zase jiná píseň o Vzkříšení Páně
Autor: Adam Michna
Zpívejte Pánu (Psalm 29)
Autor: Heinrich Schütz, Marie Mikuličáková