Velbloud
www.
Petr Šuráň
.cz

Liturgická příležitost: žalm


Hospodin je můj pastýř (Psalm 23), https://www.youtube.com/watch?v=4ZZpqsbniH4
Autor: BobbyMc Ferrin, Petr Šuráň
Chvalte Hospodina (Žalm 150), https://www.youtube.com/watch?v=zGcERQLtEd0
Autor: Luděk Šulík, P.J. Olejník, Petr Šuráň
Zpívejte Pánu (Psalm 29)
Autor: Heinrich Schütz, Marie Mikuličáková