Velbloud
www.
Petr Šuráň
.cz

Jazyk: němčina


Amen
Autor: G.Ph. Telemann, Martin Matůšú, Petr Šuráň
Ehre sei Gott (Sláva, budiž Bohu vzdána)
Autor: G.Ph. Telemann
Nun komm (Spasitel dnes), Velmi slavnostní ale pomalá skladba
Autor: G.Ph. Telemann