Velbloud
www.
Petr Šuráň
.cz

autor: Martin Gřiva


Svou pšenicí mne nasytíš
Autorství: text