Velbloud
www.
Petr Šuráň
.cz

autor: Marie Mikuličáková


Až jednou se rozloučím (Wenn ich einmal soll scheiden), Pašije - jen komorní orchestr
Autorství: text
Buď vůle Tvá (Was mein Gott will), Pašije - jen komorní orchestr
Autorství: text
Já pykat mám (Ich bin), Pašije - jen komorní orchestr
Autorství: text
Kristus je vzkříšen (Christo risusciti)
Autorství: text
Milovaný Ježíši (Herzliebster Jesu), Pašije - jen komorní orchestr
Autorství: text
Pašije
Autorství: text
Tělo plné bolesti (O Haupt), Pašije - jen komorní orchestr
Autorství: text
Zpívejte Pánu (Psalm 29)
Autorství: text
Zůstávám (Ich will hier), Pašije - jen komorní orchestr
Autorství: text