Velbloud
www.
Petr Šuráň
.cz

Až jednou se rozloučím

(Wenn ich einmal soll scheiden)

Johann Sebastian Bach - hudba
Marie Mikuličáková - text

Pašije - jen komorní orchestr


ženské hlasy.midi
mužské hlasy.midi
sbor.midi
sbor-orchestr.mp3
orchestr.pdf (nástroje v ladění B)
viola.pdf
sbor-orchestr.pdf